Paketi

Za Vas imamo na voljo dva paketa IP telefonije z mesečno naročnino:

  • BASIC PAKET – 5,00€ Z DDV
  • PREMIUM PAKET – 15,00€ Z DDV

Možnost porabe klicev zakupljenih količin. V kolikor se enote zakupljenih količin presežejo, se doplača poraba po ceniku. V primeru neporabljenih enot, se kljub vsemu plača mesečna  naročnina paketa.  Paketa sta primerna za uporabnike z večjo mesečno porabo klicev.

Pri ostalih paketih, kjer je vključena IP telefonija mesečne naročnine ni in se zaračunajo samo dejanski stroški pogovorov.

Na voljo sta tudi dva paketa s FLAT tarifo:

  • FIX FLAT5 – 5,00€ Z DDV  – vključuje neomejeno število minut v vse SLO fiksne destinacije. Ostale destinacije se obračunavajo po “trojček” ceniku.
  • FIX FLAT9 – 9,00€ Z DDV – vključuje neomejeno število minut v vse EU fiksne destinacije. Ostale destinacije se obračunavajo po “trojček” ceniku.