Sprememba programske sheme in cenika

28. 4. 2017

Zaradi spremembe poslovnih modelov nekaterih izdajateljev televizijskih programov bomo s 1.6.2017 spremenili cene naročniških digitalnih paketov.

Osnovni digitalni paket se bo iz 13,20€ pocenil na 9,90€, Razširjeni digitalni paket pa se iz 3,90€ podraži na 9,20€. Za vse uporabnike, ki imajo sklenjeno naročnino za oba paketa je skupna podražitev 2,00€ mesečno.

Zaradi podpisa novih pogodb s programskimi ponudniki in vključitve novih televizijskih programov bo preurejena obstoječa programska shema in zasnovana bosta nova paketa – Prestiž paket in Balkan paket.

Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, bodo imeli med 1.5.2017 in 15.6.2017 brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov predčasne prekinitve naročniškega razmerja  odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Okvirni CENIK in PROGRAMSKO SHEMO si lahko že ogledate. Pridružujemo si pravico do spremembe.