Spoštovani naročniki kabelskega sistema KKS Kabel Kamnik!

12. 4. 2019

Sporočamo vam, da smo včeraj s telekomunikacijsko družbo T-2, d. o. o., podpisali pogodbo o vstopu v našo družbo KKS Kabel Kamnik, d. o. o.

 

Kot veste, je Telekom Slovenije v preteklem obdobju zgradil optično omrežje v velikem delu občine Kamnik in s tem postal močan operater na našem področju. Če mu želimo konkurirati, moramo naš obstoječ kabelski sistem posodobiti in ga dograditi z optičnim omrežjem. To pa zahteva velika finančna vlaganja, ki jih sami zaradi položaja, ki ga imamo kot majhen kabelski operater, ne zmoremo več. Družba T-2 se je izmed vseh ponudnikov izkazala kot najboljša, saj v celoti ustreza naši viziji razvoja. Zagotavlja nam ustrezna tehnična in finančna sredstva, da bomo obstoječ kabelski sistem dogradili z optičnim omrežjem, izboljšali programsko shemo, povečali hitrosti interneta, izboljšali storitve fiksne (VoIP) in mobilne telefonije, posodobili in izboljšali storitev ogleda TV vsebin za nazaj (časovni zamik), drastično znižali število napak in prekinitev v našem omrežju, zagotovili redundančno tehnično rešitev zajema TV in radijskih signalov ter interneta, da ne bo več prihajalo do izpadov kot doslej itd. Hkrati nam tudi zagotavlja ohranitev delovnih mest in obstoj našega podjetja.

 

Na odobritev vstopa T-2 v KKS Kabel Kamnik bomo sicer morali počakati še nekaj tednov, saj mora ta postopek potrditi Agencija za varstvo konkurence (AVK). Že sedaj pa vam lahko obljubimo, da bomo po prejemu te odobritve nemudoma začeli s posodabljanjem našega kabelskega sistema in izboljšanjem vseh storitev ter posledično tudi uporabniške izkušnje.

 

Miran Dovč

Direktor

KKS KABEL KAMNIK, d. o. o.