PINK

8. 1. 2018

Obveščamo Vas, da nas je ponudnik PINK programov obvestil, da se bo distribucija sledečih programov:

PINK PLUS

PINK EXTRA

PINK FILM

PINK KIDS

 

v sredo, 10.1.2018 spremenila iz MPEG 2 v MPEG 4. Torej zgoraj navedeni programi na SD sprejemnikih ne bodo več delovali.

Ostalih sedem PINK programov ostane nespremenjenih.