OBVESTILO – Sprememba cenika

28. 5. 2021

Spoštovani naročniki!

 

Obveščamo Vas, da bo s 1.7.2021 v veljavo stopil nov, spremenjen cenik storitev družbe KKS KABEL KAMNIK, d.o.o.

 

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov (npr. vračilo terminalske opreme, ki je bila prejeta v uporabo ob sklenitvi pogodbe). Odstopno upravičenje je možno uveljaviti do začetka veljave spremenjenega cenika, tj. do 30.6.2021.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah 01/839-14-22 in 041/707-388 ter v poslovalnici v času uradnih ur. Spremenjen cenik si prav tako lahko ogledate  TUKAJ.

 

 

KKS KABEL KAMNIK, d.o.o.