Sprememba splošnih pogojev

24. 3. 2021

Naročnike obveščamo, da bomo s 25. 3. 2021 iz programskih shem odstranili televizijske programe Pink Family, Pink Kids, Pink 2 – Red TV in Pink Movies.  Namesto njih pa bomo dodali programe Pink Serije, Pink Hits, Pink Koncert in Pink’N’Roll. 

Programi se umikajo iz dodatnega programskega paketa Pink.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.