Cenik in splošne opombe

MOBILNA TELEFONIJA – SOFTNET MOBIL
MINI PAKET 4,90 €
OSNOVNI PAKET 7,90 €
NAPREDNI PAKET 15,90 €
PREMIUM + BALKAN 21,90 €
PREMIUM PAKET 19,90 €
PREMIUM + EU PAKET 21,90 €
PREMIUM + EU + BALKAN PAKET 24,90 €
Klic / minuto 0,05 €
SMS ali MMS 0,05 €
1 M prenosa podatkov 0,05 €
Priključnina 10,00 €
Prenos številke 5,00 €
Sprememba ali menjava tel.številke 8,00 €
Sprememba naročniškega paketa 12,00 €
Prenos naročniškega razmerja 15,00 €
Razčlenjen račun 2,00 €
Zamenjava SIM kartice 8,00 €
Posredovanje PIN in PUK BREZPLAČNO
Objava v telefonskem imeniku BREZPLAČNO
Ponovni priklop številke (na lastno zahtevo ali v primeru blokade) 10,00 €
Ponovna vključitev na dan izključitve začasno izključene številke (zaradi neplačil) 5,00 €
Ponovna vključitev začasno izključene številke (zaradi neplačil) 10,00 €
Začasna izključitev na lastnikovo zahtevo 10,00 €
Ponovna vključitev začasno izključene številke na lastnikovo željo 10,00 €
Prekinitev naročniškega razmerja 10,00 €
* vse cene so z DDV
  • Naročnik paketa je lahko zasebni ali poslovni uporabnik
  • Za obračun pogovorov velja interval 60/60 (polno se obračuna vsaka minuta pogovora)
  • Vključene količine veljajo za storitve opravljene v omrežju Softnet Mobil v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje
  • Klici na posebne številke se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev na posebne številke
  • Vse ostale preusmeritve klica se obračunavajo enako kot telefonski klici – preusmerjeni del klica plača naročnik
  • Storitve, ki jih naročnik paketa opravi v tujini, se zaračunavajo po Ceniku gostovanja v tujini
  • Klici iz Slovenije v tujino se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev iz Slovenije v tujino

PRENESI CENIK MOBILNE TELEFONIJE

CENIK KLICEV