Iz programskih TV shem umikamo vsebine ponudnika Sportklub

11. 5. 2020

Obveščamo vas, da so z 12. 5. 2020 spremenjene programske TV sheme, saj z navedenim datumom iz njih umikamo programe Sport klub (SK 1, SK 2, SK 3, SK 4, SK 5 in SK 6 ter SK 1 HD, SK 2 HD in SK 3 HD), SK Golf, SK Golf HD, Lov in ribolov, Grand in Grand 2, N1, N1 HD, Vavoom in Pikaboo.

Družba KKS KABEL KAMNIK se namreč v času razglašene epidemije novega koronavirusa sooča s postavljanjem neutemeljenih finančnih pogojev s strani ponudnika programskih pravic United Media Network, ki so tako za družbo kot za naše naročnike škodljivi in odstopajo od ekonomsko upravičenih pogojev. V vmesnem času smo s pravočasnimi pogajanji poskušali doseči pogoje, ki bi bili v prid našim uporabnikom in bi vam še naprej omogočali spremljanje omenjenih vsebin po najugodnejši ceni. Menimo, da ob sedanjih razmerah in odpovedanih športnih dogodkih po Evropi in svetu, kar se odraža tudi v trenutnem stanju razpoložljivih vsebin na omenjenih programih, vztrajanje ponudnika pri neutemeljenih finančnih pogojih ni upravičeno. Zaradi navedenega smo se odločili za prekinitev sodelovanja s ponudnikom United Media Network. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za pogoje, ki bodo sprejemljivi za naše naročnike in vas bomo o vseh novih informacijah in dejstvih ažurno obveščali.
Uporabniki KKS KABEL KAMNIK lahko še vedno spremljate športne vsebine vseh drugih ponudnikov, kot so Šport TV, Eurosport, Extreme Sports, Sport 1.
Naročniki, ki se jim je programska shema spremenila in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu s Splošnimi pogoji uporabe storitev KKS KABEL KAMNIK, d.o.o. in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez plačila izgube posebne ugodnosti odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo v uporabo, jo mora pri odstopu od naročniške pogodbe vrniti v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, v nasprotnem primeru mu bo KKS KABEL KAMNIK za nevrnjeno opremo izstavil račun.