Razpis volitev

1. 4. 2019

Razpis najdete na spodnji povezavi:

http://www.kks-kamnik.si/wp-content/uploads/2019/04/Razpis.pdf