OBVESTILO NAROČNIKOM

29. 11. 2019

Obveščamo vas, da bodo s 1.1.2020 stopili v veljavo spremenjeni Splošni pogoji uporabe storitev KKS KABEL KAMNIK, d. o. o. (sprememba tretje in osme alineje ter brisanje četrte alineje 6. člena) ter novi Pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi KKS KABEL KAMNIK, d. o. o..

Spremembo uvajamo z namenom, da vam zagotovimo nadzor in informiranost glede obdelave vaših osebnih podatkov. V Pogojih obdelave osebnih podatkov v družbi KKS KABEL KAMNIK, d. o. o. se boste tako lahko seznanili s podlagami za obdelavo in podatki, ki jih obdelujemo, vašimi pravicami ter ostalimi dodatnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov.

Ker je sprememba splošnih pogojev potrebna izključno zaradi uskladitve z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov – GDPR (Uredba (EU) 2016/679), vas tudi obveščamo, da zaradi te spremembe v skladu z 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 naročnik nima pravice odstopa od naročniške pogodbe brez odpovednega roka in brez sankcij, če se s predlaganimi spremembami ne strinja.

Hkrati pa vas obveščamo še, da iz naše programske sheme s 1.1.2020 umikamo programe Euronews, RTR Planeta, Rusija 24 in n-tv.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pridobite na telefonskih številkah 01/839-14-22 in 041/707-388 in na elektronskem naslovu info@kks-kamnik.si ali pa se obrnete na zaposlene v naši poslovni enoti na naslovu Vrhpolje pri Kamniku 41, Kamnik.

 

KKS KABEL KAMNIK, d.o.o.

Kamnik, 29. november 2019

 

Splošni pogoji uporabe storitev KKS KABEL KAMNIK, d.o.o.

Pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi KKS KABEL KAMNIK, d.o.o.